Bridget Seale

Instagram: bea_seale
Email: Click Here

So Why Don't We Go, Somewhere Only We Know

bridgetIS2.jpg

Fy enw I yw Bridget Seale a rydwi’n astudio mewn gradd celf cain yn fy flwyddyn drwytha  yn Prifysgol Bangor. Ar gyfer fy arddangosfa blwyddyn olaf, dwi wedi creu gwaith gyda’r themau o hunan bortread a geiriau o ganeuon poblogaidd. Dwi wedi creu llawer o peintiadau,  hynain portreuad, sydd yn dangos hunan fy hyn ond hefyd yn darlunio geiriau or caneuon orau a wnaeth erioed ei ysgrifennu, I fynegi agwedd emosiwn y gwaith, rwyf hefyd wedi arbrofi gyda golchion lliw ar llinellau yn y paentiadau. Mae bob un of fy hunain portread yn darlunio rhei or geiriau or corws neu’r fersus. Mae y caneuon wedi cael ei ddangos I cynrychioli, profiadau o fy mywyd fy hyn. Agwedd pwysig iawn arall I fy ngwaith yw awtistiaeth. Mae y hunain portradau yn archwilio sut beth yw byw gyda awtistiaeth. A perthnasoedd blaenorol a phresennol yn ogystal a llawer o feichiau fy mywyd fy hun a fy llwyddiannau.

My name is Bridget Seale and I am studying in my last year of BA Fine Art Degree at Bangor University. For my final year exhibition project, I have created work that encompasses the themes of self-portraiture and lyrics from popular songs. I have developed a selection of paintings, showing my own self-portraiture, which not only presents my own self but depicts lyrics from the top best songs ever written, to express the emotional aspect of the work, I have experimented with colour washes and the lines within the paintings. Each portrait of myself also depicts a few lyrics from the chorus or a selection from the versus. The songs chosen to represent, some true experiences from my own life story. Another important aspect of my work is Autism. The self-portraits explore what it is like living with Autism and previous and present relationships as well as many of my own life burdens and my successful achievements.

Lives In A Dream Waits At The Window Wearing A Face That She Keeps In A Jar By The Door

bridgetIS1_edited.jpg

Selected Other Works (2019-2020)

Someone Like You
Someone Like You

"Regrets and mistakes, they are memories made" (Oil on canvas)

press to zoom
Apologise
Apologise

"It's too late to apologise, it's too late" (Oil on canvas)

press to zoom
Eye of the Tiger
Eye of the Tiger

"And she's watching us all with the eye of the tiger" (Oil on canvas)

press to zoom
Someone Like You
Someone Like You

"Regrets and mistakes, they are memories made" (Oil on canvas)

press to zoom
1/9