Elliw Jones

Instagram: celfelliwfflur
characters_edited.jpg

Fy enw I yw Elliw Fflur Jones and dwi yn fy flwyddyn olaf ar y cwrs BA celf gain yn Prifysgol Bangor. Ar gyfer fy ngwaith arffangosfa olaf, fy mhrif bwnc yw archwilio mewn I hunaniaethau, trawsnewd fi hyn mewn I gymeriadau ffug dwi wedi creu o’r dychymyg, wedi cael fy ysbredolig gan teledu, cylchgornau  a bywyd bob dydd. Dwi wedi cyflwyno colur, gwisgoedd, propiau a hefyd prostheteg I mewn I’r lluniau. Dwi wedi creu cyfres o hunanbortread ar raddfa fawr, yn chwarae rol cymeriadau dychmygol. Dwi’n tynnu lluniau a phaentio o nhw. Mae hein yn cael ei beintio gan ddefnyddio olew ac acrylig ar amrywiaeth o gynfasau. Fy nod yw I arddangos y gwahaniaeth yn pawb, mae pob un ohonom yn unigryw yn ein fordd ein hunain. Ac ryw’n credu bod fy ngwaith yn dangos cyferbyniad yn mhob unigolyn.

My name is Elliw Fflur Jones and I’m in my final year on the BA Fine Art course in Bangor University. For my final exhibition work, the main topic is the exploration of identities, transforming myself into these fictional characters that I have create from imagination, inspired by tv, magazine and everyday life. I have introduced makeup, costumes, props and also prosthetics into my photos. I have created a series of large-scale self-portraits role-playing imaginary characters. I take photographs and paint from them. These are painted using oil and acrylic on a variety of canvases. My aim is to showcase the difference in everyone, each of us are unique in our own way, and I think my work shows the extremes and contrast in each individual.

Identity 2019-2020

FullSizeRender1.JPG

Arron

28x36 inches

£500

FullSizeRender 7.JPG

Alexander

30x40 inches

£550

FullSizeRender 8.JPG

Charlotte

24x30.5 inches

£475

FullSizeRender 2.JPG

Victoria

24x32 inches

£500

FullSizeRender 3.JPG

Susanne

24x32 inches

£500

FullSizeRender 5.JPG

Nansi

24x32 inches

£500

FullSizeRender 6.JPG

Idwal

24x32 inches

£500