top of page

Joanne  Carina

Instagram: jolatino123
Email: Click Here

ACTG

IMG_20200607_190338.jpg

Mae fy ngwaith yn ymateb i be sydd mynd o mlaen i yn y byd.

Dwi’n gweithio mewn wahanol arddulliau cyfryngiau cymysg, collage,haenau cwyr, arlunio, paentio, ffotograffiaeth a cerflun. Dwi’n defnyddio eitemau wedi’i ffeindio, eitemau sydd wedi’u diystyru, deunydd wedi’i ailgylchu. Dwi’n mwyhau ymhwilio mewn i naratifau hanesyddol sy’n gweithio i mewn i fy ngwaith yn naturiol. Rwyf wedi creu cyfres o waith sy’n ymwneud a gaethwasiaeth, hiliol, eithnigrwydd, ymerodraeth, stereoteipiau a hawliau sifil. Ar gyfer y arddangosfa newydd dwi’n cyfeiriad ir drychineb tan Grenfell tower, covid-19, gweithwyr BAME a yn diweddar iawn y llofruddiaeth o George Floyd, Rydym gyd gyda gwaed coch!

My work is often a response to what is going on around me in the real world. I work in different mixed media styles, collage, wax layers, drawing, painting, photography installation and sculpture. I use found objects, disregarded items and recycled materials. I enjoy researching historical narratives that seem to naturally weave their way into my work. I’ve created a series of work that relates to slavery, race, ethnicity, empire, stereotypes and civil rights. My latest installation is in reference to the Grenfell Tower Fire Disaster, Covid19 pandemic, BAME workers and the very recent George Floyd murder. We all bleed red!

Museo De Dalia

IMG_20200119_214025_329.jpg
bottom of page