Rosie Williams

Email: Click Here

Sunset Through Binoculars

Rosie W Independent study 2 sunset throu

Geshi fy eni yn Gogledd Cymru a rydwi wedi byw yma fy mywyd cyfan. Mae byw ymhlith cefn glwad gwledig wedi bod yn dylanwadol ar fy ngwaith a syt dwi’n portreadu hyna.

 

Mae fy ngwaith yn bennaf cynnwys paentiadau tirwedd naturiol, lle rydwi yn defnyddio cyfuniad o acrylig a paent dyfrlliw. Mae fy palet lliw yn naturiol ond weithiau yn gorliwio I gwella rhai senarios.

 

Y theme yn fy ngwaith yn seiliedig o gwmpas fy atgofion plentyndod , defnyddio cyfuniad o y ddau ffotograffiaeth a itemau, I creu cyfres o peintiadau. Mae y lluniau dwi’n tynnu yn dal y lleoliad, yn datgloi cof or gorffennol. Wedyn dwi’n cyfrannu y llun yma gyda’r item sy’n cynrychioli cyswllt uniongyrchol o fy nghof or lleoliad. Mewn ymateb, dwi wedi creu set o paentiadau gafaelgar sy’n weledol ar board MDF llyfr

I was born in North Wales, which is where I have lived my whole life. Living amongst the rural countryside has provided a significant influence on my work and how I portray it. 

 

My work mainly consists of natural landscape paintings, in which I assemble using a combination of acrylic and water colour paints. My colour palette is natural but sometimes exaggerated to enhance certain scenarios.

 

The theme of my current work is based around my childhood memories, using a combination of both photographs and objects, I created a series of paintings. The photographs capture a location, unlocking a memory from my past. Well accompanying the image, is an object which represents a direct link to my memory of the location. In response, I created a set of visually engaging paintings on smooth MDF board.

Winter

Rosie W Independent study 1 Peter Doig i