René Evans

Instagram: rene.evans.art
Email: Click Here
Blog/Website: reneevans.co.uk

Becoming

Mae'r gwaith ar gyfer yr arddangosfa yma yn archwilio lluniadau o huniaeth fenywaidd. Sut mae ein profiadau yn darniadu, haenu a datblygu dros gyfnod o amser i greu synnwyr o'n hunan. Drwy ddefnyddio deunyddiau a gwrthychau mae fy nghwaith yn ymchwilio pa mor ymreolaethol yw'r cynulliad o'r hunan wirionedd yma gan ystyried y gost sy'n gysylltiedig a'r weithred o ddod ar yr unigolyn  a'r gymdeithas.

The work for this exhibition explores constructs of female identity. How our experiences fragment, layer and form over time to establish a sense of self. Through materials and objects, the work investigates how autonomous the assemblage of this self actually is and considers what toll the act of becoming has on the individual and society.

Fragmented Memory

montage of weaving scroll 3.jpg

Exhibition Space Mock-up

room view gggpts.jpg
moment_photo_E1F328A1.JPG