Nadine Jones

Instagram: nadinejones.art
Email: Click Here

Hands Full

Y themau yn fy ngwaith yw teulu, hanes a y corff, gyda dull ffeministaidd sylfaenol. Mae yna boddhad I rhoid y wahahnol allweddau at ei gylydd, yn arbennig eitemau wedi ei ffeindio, gwenud yr hen a pethau sydd wedi gwysgo a  ei ddefnyddio yn cael bywyd a darllen Newydd. Dwi yn bennef yn creu gwrthrychau 3D, yn amrywio o ran maint, o gerfluniau medal I rhei llawer mawr mewn maint I gosodiadau estynedig. Mae hyn wedi esblygu I cynnwys printiau a fideo, sy’n ddatblygiad pellach o fy syniadau trwy ddeunydd arall.

The key themes in my work are family, history and the body, with an underlying feminist approach. It is a satisfying process to bring together different materials, specifically found objects, making the old and used have a new life and reading. I mainly create 3D objects, varying in size, from soft sculptures to much larger pieces for expanded installations. This has evolved to include print and video, which is a further development of my ideas through another material.

CARE